عذرخواهی

سلوم به همه داداشها وآجی ناز خودم

خوفین خوش میگذره

بچه ها شرمنده سرنزدنم رو روی بی وفایی و بی معرفتی نزارین نتم قطع شده ویه مدت دسترسی به نت ندارم نتم که وصل شد ازدلتون در میارم 

داداش آرش مرسی که هرروز بهم سرمیزنی

دوستتون دارم

مواظب دلهاتون باشین

بای

/ 31 نظر / 39 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آرش

اپم...به جون بچم نیای باهات قهر میشم....!!!!!!!!!!!

اشکان

☆ سلام  ♥☆ ☆      ♥ آپم    اشکان ♥★          ♥           ♥       ♥آپم   ★       ♥      ♥          ♥★ اشکان   ♥ ☆       ♥ ★ ☆ ♡آپم   ♥    ♥        ★    ♥آپم     ☆  آپم        ♥ اشکان   ♥ ☆   ا♥     ♥ آپم ☆ ☆ ★  ♥★       اشکان♥     ♥ ♥ ★ ♡     ☆     ♡ آپم  ♥       ♥ اشکان   ♥      ♥          ♥ ☆   ♥      ♥      ♥آپم          ♥           ♥ آپم★ ♥  اشکان         ♥       ♥      ☆    ♥        ♥ ♥     ☆  ♥آپم   ♥ اشکاننننننننننننننننننننن      ♥      ♥ ★          ♡           ♥       ♥         آپم ♥    ☆    ♥      ♥          ♥    ♥      ♥       آپم   ♥  ☆  ♥ ★            ♥               ♥   ♥ آپم   ♥ اشکان    ♥★   ♥ ★

اشکان

☆ سلام  ♥☆ ☆      ♥ آپم    اشکان ♥★          ♥           ♥       ♥آپم   ★       ♥      ♥          ♥★ اشکان   ♥ ☆       ♥ ★ ☆ ♡آپم   ♥    ♥        ★    ♥آپم     ☆  آپم        ♥ اشکان   ♥ ☆   ا♥     ♥ آپم ☆ ☆ ★  ♥★       اشکان♥     ♥ ♥ ★ ♡     ☆     ♡ آپم  ♥       ♥ اشکان   ♥      ♥          ♥ ☆   ♥      ♥      ♥آپم          ♥           ♥ آپم★ ♥  اشکان         ♥       ♥      ☆    ♥        ♥ ♥     ☆  ♥آپم   ♥ اشکاننننننننننننننننننننن      ♥      ♥ ★          ♡           ♥       ♥         آپم ♥    ☆    ♥      ♥          ♥    ♥      ♥       آپم   ♥  ☆  ♥ ★            ♥               ♥   ♥ آپم   ♥ اشکان    ♥★   ♥ ★

آرش

. . ¸,’ ¸,. . ¸ `-,”~-~’,¸,.¹-~-._¸,.سلام . . . . ) . ‘”¨ . .):. .`-,;:.`,’;;‘¸,.¹¯¸¸,.- . . .,-’ , , , , ,-‘;:.. . .`-¸;:.`,’--~’`,¯-.,¸_, . . (. ,•¸,-~’¨|;;;::.. .. . “-,;:/,`,-~-~¬¯. . . . . . .¸,..,¸ . . . . .¸,.-~--.¸_ . . . ¨`” . . . .|;;;:::.. . .. . ¯¯`*¬~---~~¬¬”``~-,;:;;`”~--~”:;;::,-“’’``¯¨` . . . . . . . . . \;;;::… . … , زود بيا آپمو ببين .... ¨`-,;;:;;::;;::;:;:`¬~-.¸ '``````````````/;;;:;::… ,, ..:;, :… ,, .. :;,:;,. . ., ¸ . . . .`,;;:;:::;:;:;;-~”`¨ , . . . . . . . .|;;::;:... .:; .:;;¸ . . ,, ..:;,, .. :. . ..:’ .. . . |;;::;;:;:;;”-~¬~-.,¸.-~’ . . . . . . . . . \;;::.. . `` .:;;;, . . . ,, ..:;, :… ,, .. :. . . . ,’`”~-,;;:;:;;.¸.,~--“`¨ . . . . . .¸.-~¬”`,-‘;:. . ..:;;::... .. .. . .. ... ..:;;. . . . .,’ . . . .`”*”`¯ . . . . . l’:,~-¬`;;:¸.-~¬”```”¬

آرش

آنگاه که غرور کسی را له می کنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی، آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی، آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ، آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی، آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ، می خواهم بدانم، دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی تابرای خوشبختی خودت دعا کنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟

غریب آشنا

مادر بودن سخت ترین و پرمشقت ترین کار دنیا است که تا آخر عمر هم بازنشستگی ندارد و تنها حقوقی که بابت آن طلب میکند اندکی عشق است، مادرم تورا عاشقانه دوست دارم و با تمام وجودم به تو عشق میورزم روزت مبارک باد.[گل][گل] سلام مطالب شماهم جالب بودن خوشحال میشم بهم سربزنین

غریب آشنا

مادر بودن سخت ترین و پرمشقت ترین کار دنیا است که تا آخر عمر هم بازنشستگی ندارد و تنها حقوقی که بابت آن طلب میکند اندکی عشق است، مادرم تورا عاشقانه دوست دارم و با تمام وجودم به تو عشق میورزم روزت مبارک باد. سلام مطالب شماهم جالب بودن خوشحال میشم بهم سربزنین [گل]

دکـــتر رادیــن

سلام دوست من با مطلبی راجع به : روشهای تمرین برای ارگاسم طولانی به روز و منــتظــر حضور شما هســـتــم . رادیــن ،ایــران ،تــهــران[گل]

دکــتــر رادیـــن

سلام توصیه های دوستانه برای آنهایی که به تازگی پدر شده اند . نظرات ارزشمند شما مایه افتخــار ماست . رادیــن ،ایــران ،تــهــران [گل][گل]

فائزه

امشب باران فرشته می بارد؛ آرزوهایت را به آسمان بسپار و باور داشته باش؛ در بازگشت به ملکوت، بال هایشان؛ واسطه صعودِ رویاهایت خواهد شد [گل]