بدبختی

سلوم آجی ها وداداشهای گلم

خوفین خوش میگذره

من خوب نیستم آخه ایمیلم رو یه آدم تی ترتیت هک کرده یعنی اگه دستم بهش برسه میکشمش

آجی ها وداداش هایی که ایمیل وآیدی منو داشتن من به اون ایمیلم دسترسی ندارم ودست اون هکره اگه ایمیل یا چیزی فرستاد براتون من نیستم وخبررسیدبهم که بی تربیت هرشب هم با ایمیلم آن میشه

بچه ها مواظب باشین یه وقت شمارو هک نکنه گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

ایمیل ، آیدیم پرپر شدگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

/ 1 نظر / 36 بازدید
شیوا

آخی الهی، منم یه ایمیل داشتم نابود شد. بیا پیش ما